Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Organisationsförändringar inom Scribona

15:02 / 28 December 2007 Catella Press release

Ledningen för IT-distributören Scribona har beslutat om ytterligare organisations-förändringar i Sverige, Finland och Norge. Förändringarna sker inom ramen för det pågående åtgärdsprogrammet för lägre kostnader, ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.

Åtgärdsprogrammet som initierades under 2007 har väsentligt förbättrat Scribonas position. Ytterligare steg kommer att genomföras under 2008 för att nå lägre kostnader och effektivare processer för att skapa ett effektivt, lönsamt och säljfokuserat Scribona. Organisationsförändringarna kommer att leda till övertalighet och berör samtliga enheter inom Scribona i Sverige, Finland och Norge. Den nya organisationen beräknas implementeras under första kvartalet 2008 med start i slutet av januari.

– Åtgärderna under 2007 har gett resultat men vårt arbete är inte slutfört. Vi fortsätter arbetet för att ytterligare stärka Scribona på en starkt konkurrensutsatt marknad, säger Fredrik Berglund VD för Scribona.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39

Besök även: www.scribona.se  

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsument-produkter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF