Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Valberedning inför årsstämma 2008

14:22 / 27 November 2007 Catella Press release

Valberedningen i Scribona skall utgöras av representanter för fyra av de till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti. Till ledamöter i Scribonas valberedning har utsetts:

Kenneth Hoffman, representerar MarCap Investors LLC. Peter Gyllenhammar, representerar Bronsstädet AB Johan Claesson, representerar Fastighets AB Bremia, Johan och Marianne Claesson AB samt Carlton Inc. Johan Heijbel, representerar Nove Capital Master Fund

Valberedningen representerar tillsammans cirka 42,4 procent av röstetalet för totalt antal utestående aktier i bolaget.

Om kretsen av de till röstetalet största aktieägarna väsentligt ändras under innevarande år kan valberedningens sammansättning komma att förändras för att reflektera detta.

Scribonas årsstämma är planerad till den 17 april 2008 kl 15.00. Plats kommer att meddelas i samband med kallelsen till årsstämman.

Frågor att behandla för valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på hemsidan, www.scribona.se, under rubriken Bolagsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Scribonas valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: eller på adress: Scribona AB, Att: Valberedningen, Box 1374, 171 27 Solna.

Besök även: www.scribona.se   Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsument-produkter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF