Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Flaggningsmeddelande

16:30 / 6 November 2007 Catella Press release

Catella Investments AB har idag avyttrat 1 475 000 aktier av serie A i IBS AB (publ).

Catella Investments AB äger därefter 2 999 180 aktier av serie B vilka representerar 3,6 procent av aktiekapitalet och 2,7 procent av röstetalet i IBS AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Jonsson, VD Catella Investments AB, 08-463 33 00

Show as PDF