Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari-30 september 2007 för Scribona-koncernen

08:00 / 9 November 2007 Catella Press release

Åtgärdsprogrammet ger väsentligt förbättrat resultat

- Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 1.636 Mkr (1.837) och under januari-september till 5.701 Mkr (6.246). - Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 9 Mkr (-28) och under januariseptember till -12 Mkr (-95). - Resultatet efter skatt för tredje kvartalet för kvarvarande verksamheter uppgick till 1 Mkr (-61), motsvarande 0,12 kr (-1,19) per aktie. Resultatet efter skatt för januariseptember uppgick till -41 Mkr (-110) motsvarande -0,50 kr (-2,15) per aktie. - Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 1 Mkr (-81), motsvarande 0,12 kr (-1,59) per aktie. Resultat efter skatt för januari-september uppgick till -63 Mkr (-150) motsvarande -0,77 kr (-2,94) per aktie. - Samtliga verksamheter redovisar en stark resultatförbättring under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser efter periodens slut - Scribona fick under oktober, vid Microsofts årliga distributörskonferens i Dublin, utmärkelsen ”Commercial Operations Excellence Award” i stark konkurrens med 138 andra distributörer. - Under november har Scribonas finansiering stärkts genom utökade finansiella kreditramar.

Kommentar från VD - Vårt åtgärdsprogram har redan gett effekt och rörelseresultatet har under nio månader förbättrats med 83 Mkr jämfört med föregående år, genom minskade kostnader med 67 Mkr (-14%) och stärkta marginaler. - Nästa steg inom åtgärdsprogrammet innebär en fortsatt översyn av arbetssätt och en intensifiering av försäljningsarbetet. Programmet har kommit längst i den svenska organisationen och kommer att utökas i alla delar av Scribona, säger Fredrik Berglund i en kommentar till rapporten.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 37 39 Hans-Åke Gustafsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46-(0)8-734 35 34 Besök även: www.scribona.se

Scribona, noterat på OMX Nordisk börs i Stockholm, är den ledande distributören av it-produkter på den nordiska marknaden. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF