Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona fortsätter att förstärka organisationen. Hans-Åke Gustafsson ny CFO och vVD.

09:11 / 5 January 2007 Catella Press release

Hans-Åke Gustafsson tillträder som CFO och vVD för Scribona-koncernen under januari 2007. Hans-Åke är civilekonom och var fram till utgången av 2005 finanschef för TD Tech Data, där han bland annat var ansvarig för ekonomifunktionen i den nordiska regionaliseringsprocessen. Hans-Åke har en gedigen erfarenhet från den nordiska distributionsmarknaden och har varit verksam inom Tech Data sedan 1994. Innan dess var han bland annat controller på Svenska Finans AB och redovisningschef för Rohm and Haas Nordiska AB.

Örjan Rebeling, nuvarande CFO och vVD för Scribona, kommer att lämna sin befattning under januari 2007. Örjan Rebeling har varit finanschef för Scribona sedan 2002.

” Jag anser att Scribona har de bästa förutsättningarna av alla distributörer på den nordiska marknaden. Scribona har kommit långt i förändringsprocessen, även om mycket återstår. Jag kommer att fokusera på att bolagets resurser utnyttjas optimalt inom de områden där affärsmöjligheterna är mest attraktiva. Samtidigt kommer vi att fortsätta att se över den totala kostnadsmassan i bolaget.” säger Hans- Åke Gustafsson.

”Jag är mycket nöjd över att vi lyckats få Hans-Åke ombord. Vi kommer att få en av de mest erfarna och affärsinriktade finanscheferna inom den nordiska distributionsmarknaden” säger Fredrik Berglund, verkställande direktör i Scribona.

”Det är min förhoppning att Fredrik Berglund och Hans-Åke Gustafsson tillsammans med den övriga ledningsgruppen skall leda Scribona in i en ny fas, efter de senaste årens lönsamhetsproblem. Samtidigt vill jag ta tillfället i akt att tacka Örjan Rebeling för sina insatser för Scribona och önska honom lycka till i framtiden.” säger Scribonas styrelseordförande Theodor Dalenson.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39

Fakta om Scribona Scribona är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För mer information, se www.scribona.se

Adress Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF