Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Extra bolagsstämma i Scribona AB

15:34 / 22 January 2007 Catella Press release

Vid dagens extra bolagsstämma valdes Peter Gyllenhammar, Mark Keough och Lorenzo Garcia till nya ordinarie styrelseledamöter.

Peter Gyllenhammar äger och är arbetande ordförande i Bronsstädet AB, verksamt inom utveckling och förvaltning av fastigheter, hel- och delägande av tillverkande industribolag i Storbritannien, samt investeringar i publika och privata bolag, företrädesvis i Storbritannien och Sverige. Peter Gyllenhammar har under många år arbetat med strategi- och andra corporate finance-relaterade frågor i egna såväl som klientföretag.

Mark Keough har arbetat med distributions- och logistiksektorn i närmare femton år. Mellan 1982 och 1994 arbetade han på McKinsey & Co. i London, där han var Partner och chef för den globala verksamheten inom Purchase and Supply Management. Från och med 1999 har Mark Keough varit ansvarig för omstruktureringen av CHS Electronics, Inc. europeiska verksamhet, vilket bland annat har inneburit en aktiv roll inom nordiska IT-distributören Santech Micro Group. Mark Keough har en MBA från Harvard Business School.

Lorenzo Garcia är civilekonom och har en MBA, samt närmare trettio års erfarenhet från IT-branschen. Han har under en tioårsperiod varit verksam inom Tech Data, där han bland annat varit finanschef för den nordiska regionen och sedermera verkställande direktör med ansvar för verksamheten i Norden.

Peter Ekelund och Conny Karlsson avgick ur styrelsen i samband med den extra stämman, som tidigare meddelats.

För ytterligare information, kontakta: Theodor Dalenson, Styrelseordförande i Scribona AB, tel +46-(0)8-545 017 50

Fakta om Scribona Scribona är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF