Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Organisationsförändringar inom Scribona

Ledningen för IT-distributören Scribona har beslutat om ytterligare organisations-förändringar i Sverige, Finland och Norge. Förändringarna sker inom ...

15:02 / 28 Dec Catella Press release

Information från Scribona AB

Med anledning av de artiklar som förekommit i media under de senaste dagarna vill Scribona lämna följande information.Vi för sedan en tid diskussioner...

16:31 / 14 Dec Catella Press release

Valberedning inför årsstämma 2008

Valberedningen i Scribona skall utgöras av representanter för fyra av de till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti. Till ledamöter i ...

14:22 / 27 Nov Catella Press release

Flaggningsmeddelande

Catella Investments AB har idag avyttrat 1 475 000 aktier av serie A i IBS AB (publ).Catella Investments AB äger därefter 2 999 180 aktier av serie B ...

16:30 / 6 Nov Catella Press release

Årsstämma i Scribona AB

Vid dagens årsstämma omvaldes styrelseledamöterna David E. Marcus, Henry Guy, Johan Hessius, Lorenzo Garcia, och Mark Keough. Inför stämman hade Theod...

17:26 / 17 Apr Catella Press release

Scribona avvecklar den danska verksamheten

Som tidigare har meddelats har Scribonas styrelse beslutat att bolaget skall lämna den danska marknaden. Sedan slutet av förra året har förhandlingar ...

09:07 / 29 Mar Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Scribona AB

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger rum tisdagen den 17 april 2007 kl 15.00 i konferenslokal Birka hos Trankil Mat & Möte, Hemvärnsgatan 15, Solna.Anm...

08:35 / 19 Mar Catella Press release

Ändring i Scribonas styrelse

Peter Gyllenhammar har meddelat att han önskar avgå som styrelseledamot i Scribona AB. Hans helägda bolag, Förvaltnings AB Bronsstädet, förvärvade igå...

17:07 / 16 Feb Catella Press release

Scribona lämnar den danska marknaden

Scribonas styrelse har beslutat att bolaget lämnar den danska marknaden. Anledningen är att Scribona har haft betydande lönsamhetsproblem i Danmark un...

14:14 / 15 Feb Catella Press release

Organisationsförändringar i Scribona

Ledningen för IT-distributören Scribona har beslutat om organisationsförändringar i Helsingfors och Malmö. Förändringarna sker inom ramen för den pågå...

10:58 / 31 Jan Catella Press release

Nytt datum för Scribonas bokslutskommuniké

Styrelsen i Scribona har beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké till onsdagen den 21 februari. Anledningen är att styrelsen vill ge den n...

13:50 / 24 Jan Catella Press release

Extra bolagsstämma i Scribona AB

Vid dagens extra bolagsstämma valdes Peter Gyllenhammar, Mark Keough och Lorenzo Garcia till nya ordinarie styrelseledamöter.Peter Gyllenhammar äger o...

15:34 / 22 Jan Catella Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Scribona AB

Extra bolagsstämma i Scribona AB (publ) äger rum måndagen den 22 januari 2007 kl 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.Anmälan Aktieäg...

09:00 / 8 Jan Catella Press release