Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Valberedning inför årsstämma 2007

15:51 / 29 September 2006 Catella Press release

Valberedningen i Scribona skall utgöras av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti. Till ledamöter i Scribonas valberedning har utsetts:

Salvatore Di Franco, representerar M2 Capital Master Fund Johan Heijbel, representerar Nove Capital Master Fund Alexander R. Gildengers, representerar Savannah-Baltimore Capital Lars Bader, representerar QVT Fund

Valberedningen representerar tillsammans cirka 40,8 procent av röstetalet för totalt antal utestående aktier i bolaget.

Om kretsen av de till röstetalet största aktieägarna väsentligt ändras under innevarande år kan valberedningens sammansättning komma att förändras för att reflektera detta.

Scribonas årsstämma är planerad till den 29 mars 2007 kl 15.00. Plats kommer att meddelas i samband med kallelsen till årsstämman.

Frågor att behandla för valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på hemsidan, www.scribona.se, under rubriken Bolagsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Scribonas valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: eller på adress: Scribona AB, Att: Valberedningen, Box 1374, 171 27 Solna.

Fakta om Scribona Scribona är Nordens största leverantör av produkter och lösningar för informationshantering. Förutom affärsområde Scribona, som omfattar försäljning och distribution av IT-produkter, ingår i koncernen även Carl Lamm AB, som tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering. För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA, telefon 08-734 34 00. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF