Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Offentliggörande av prospekt för Carl Lamm

08:03 / 18 September 2006 Catella Press release

Styrelsen för Scribona AB har förslagit att den extra bolagsstämman den 2 oktober 2006 skall besluta om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm till Scribonas aktieägare. Ett prospekt som beskriver Carl Lamm offentliggörs idag och distribueras till de av Scribonas aktieägare som fanns registrerade i aktieboken den 7 september 2006.

Prospektet finns även tillgängligt på hemsidorna www.carllamm.se och www.scribona.se under "Finansiell information/Bolagsstämma" samt att beställa på telefonnummer +46-(0)8- 449 88 16 eller e-mail .

För ytterligare information, kontakta:

Scribona AB Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, telefon +46 (0)8 734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88    Fakta om Scribona Scribona är Nordens största leverantör av produkter och lösningar för informationshantering. Förutom affärsområde Scribona, som omfattar försäljning och distribution av IT-produkter, ingår i koncernen även Carl Lamm AB, som tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering.

För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF