Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Stockholms Läns Landsting tecknar ramavtal med Carl Lamm

14:51 / 21 June 2006 Catella Press release

Efter en omfattande upphandling har Stockholms Läns Landsting tecknat ramavtal med Carl Lamm om dokumenthantering. Avtalet innebär att Carl Lamm kommer att förse landstinget med multifunktionsmaskiner, så kallade copyprinters, samt tillhörande service och support. Avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning upp till två år.

Carl Lamm är en av tre leverantörer som tecknat ramavtal med Stockholms Läns Landsting i denna upphandling. Viktiga leverantörskriterier i upphandlingen var kvalitet på produkter och tjänster samt pris, men även en rad övriga krav sågs över. Carl Lamm uppfyllde även Stockholms Läns Landstings högt ställda miljökrav.

- Syftet med vår upphandling var att göra ett tydligare avtal och dessutom med betydligt färre leverantörer. Vi tittade på de anbud som var de för landstinget mest fördelaktiga med hänsyn till pris, användarvänlighet och referenser. Efter sammanställningen av utvärderingen visade sig att Carl Lamm var en av de tre leverantörer som uppnått det vi efterfrågade med gott resultat, säger Senad Babacic på Stockholm Läns Landsting Upphandling.

Carl Lamm kommer att leverera fem olika modeller av multifunktionsmaskiner, så kallade copyprinters, från Ricoh. Med multifunktionsmaskiner är det möjligt att skriva ut, kopiera, skanna och faxa i färg eller svartvitt – med en och samma utrustning. De valda modellerna klarar utskrifter på allt från 20 sidor/minut till 50 sidor/minut. De hyrs ut till Stockholms Läns Landsting och utrullningen är i full gång. För Carl Lamms del handlar det uppskattningsvis om ca 300 enheter per år med tillhörande service, support och utbildning.

- Stockholms Läns Landsting är en mycket viktig kund för oss. Framförallt är det också roligt att Carl Lamm får fortsatt förtroende hos Landstinget. Det förnyade förtroendet är ett bevis på att vi lever upp till de krav som ställs på oss och våra produkter, säger Hans Johansson, VD på Carl Lamm.

För ytterligare information: Hans Seidl, försäljningsdirektör storkunder Carl Lamm, , tel 08-734 19 94 Magnus Christerson, marknadsdirektör Carl Lamm, , tel 08-734 18 68

Fakta om Carl Lamm Carl Lamm AB är en rikstäckande distributör och detaljist inom dokument- och informationshantering. Marknadsföring av produkter och varumärken sker genom egna Center, Partner och återförsäljare. Carl Lamm erbjuder, via sin egen organisation på 25 strategiska orter, företag och organisationer ett bredare utbud av produkter och tjänster med rikstäckande service och support. Bolaget har fokus på it-infrastruktur och erbjuder lösningar för kundernas olika it-miljöer. Carl Lamm är dessutom exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Samsung multifunktionsprodukter, Philips talhantering samt Francotyp-Postalia frankeringssystem. Carl Lamm har en omsättning på ca 800 miljoner kronor och ca 460 anställda. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2000 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Carl Lamm ägs av Scribona som är noterat på Stockholms Fondbörs.

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: • Scribona – försäljning och distribution av it-produkter • Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering

För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF