Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Beslut om särnotering av Carl Lamm under tredje kvartalet

16:06 / 29 June 2006 Catella Press release

Arbetet med den planerade särnoteringen av Scribonas affärsområde Carl Lamm fortgår enligt plan. Målsättningen är att lämna ett förslag till beslut om särnotering vid en extra bolagsstämma under tredje kvartalet 2006. Avsikten är att notera Carl Lamm vid Stockholmsbörsen.

Carl Lamm har under våren 2006 vidtagit ett antal åtgärder för att framdeles säkerställa bolagets möjligheter att kunna uppvisa fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Med nuvarande marknadsförutsättningar är Carl Lamms mål uppvisa en årlig tillväxttakt om minst 12 procent under de närmaste åren. I takt med ökande volymer bedömer ledningen att även marginalerna skall förbättras kontinuerligt.

”Vi har under första halvåret lagt ner mycket tid på att implementera egna system och processer parallellt med arbetet att säkerställa de formella kraven för en särnotering. Trots detta har vi klarat av att växa och ta marknadsandelar och vi räknar med att den utvecklingen skall fortsätta framöver, samtidigt som våra marginaler förbättras. Under hösten kommer vår satsning inom IT-infrastruktur att bidra till ytterligare tillväxt” säger Hans Johansson, verkställande direktör, Carl Lamm AB.

För ytterligare information kontakta: Theodor Dalensson, Ordförande Scribona AB, tel +46-(0)8-545 01750 Hans Johansson, VD Carl Lamm AB, tel +46-(0)8-734 18 47

   Fakta om Scribona Scribona är Nordens största leverantör av produkter och lösningar för informationshantering. Förutom affärsområde Scribona, som omfattar försäljning och distribution av IT-produkter, ingår i koncernen även Carl Lamm AB, som tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering.

För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF