Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona anlitar Handelsbanken Capital Markets och ABG Sundal Collier som rådgivare

13:50 / 13 March 2006 Catella Press release

Arbetet med att förbereda affärsområde Carl Lamm för en utskiftning och särnotering fortsätter enligt plan och beslut kommer att tas på en extra bolagsstämma under andra kvartalet 2006. Styrelsen har utsett Handelsbanken Capital Markets som rådgivare för detta arbete.

För att utvärdera strategiska alternativ för verksamheten inom Scribona, efter utskiftningen av Carl Lamm, har styrelsen engagerat ABG Sundal Collier.

- Det har den senaste tiden skett ett antal affärer i branschen och vi tror att den konsolidering som har påbörjats kommer att fortsätta under de närmaste åren. Som en ledande nordisk aktör kommer Scribona att ta en aktiv roll i den processen, samtidigt som vi internt arbetar intensivt med att rationalisera och effektivisera verksamheten, säger Scribonas styrelse-ordförande Theodor Dalenson.

För ytterligare information kontakta: Theodor Dalenson, styrelseordförande i Scribona AB, telefon 08-545 017 50

   Fakta om Scribona Scribona är Nordens största leverantör av produkter och lösningar för informationshantering. Förutom affärsområde Scribona, som omfattar försäljning och distribution av IT-produkter, ingår i koncernen även Carl Lamm AB, som tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering.

För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF