Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Rättelse - Årsstämma i Scribona AB

10:26 / 15 March 2006 Catella Press release

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger som tidigare meddelats rum torsdagen den 30 mars 2006 kl 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.

Ändring av avstämningsdag. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall vara införd i VPC:s aktiebok senast fredagen den 24 mars 2006, inte den 23 mars som felaktigt angavs i kallelsen den 1 mars 2006.

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste för att få rösta på årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 24 mars 2006, då sådan registrering skall vara verkställd.

Solna i mars 2006

STYRELSEN

Show as PDF