Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Extra bolagsstämma i Carl Lamm AB

13:51 / 8 February 2006 Catella Press release

Som ett led i att förbereda och skapa förutsättningar för en utskiftning av dotter-bolaget Carl Lamm till Scribonas aktieägare hölls en extra bolagsstämma i Carl Lamm AB den 7 februari 2006 för att utse en ny styrelse.

Till ordinarie styrelseledamöter i Carl Lamm AB valdes Theodor Dalenson, Johan Hessius, David Marcus, Conny Karlsson och Niklas Flyborg. Till styrelsens ordförande valdes Theodor Dalenson och till suppleant i styrelsen valdes Marcus Söderblom.

För ytterligare information kontakta: Hans Johansson, VD Carl Lamm, tel 08-734 18 47, 073-901 18 47, e-post:

Fakta om Carl Lamm Carl Lamm levererar kompletta lösningar inom dokumenthantering och tar ansvar för utbildning, service, support och kvalitet. Företaget omsätter 700 Mkr och har 25 helägda kontor i Sverige. Carl Lamm är generalagent för Ricohs alla produktområden och för Samsung multifunktionsprodukter, copy/fax. Företaget är också generalagent för Philips talhantering och Francotyp-Postalia. Lösningarna marknadsförs genom egna Center, Partner och utvalda återförsäljare på marknaden. Carl Lamm har 380 medarbetare och ägs av Scribona som är noterat på Stockholms Fondbörs. För mer information, se www.carllamm.se

Fakta om Scribona Scribona är Nordens största leverantör av produkter och lösningar för informationshantering. Förutom affärsområde Scribona, som omfattar försäljning och distribution av it-produkter, ingår i koncernen även Carl Lamm, som tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering. För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF