Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Positiv verksamhetsutveckling under November.

15:58 / 23 November 2006 Catella Press release

Med anledning av den information om logistikstörningar samt VD skifte som lämnades i niomånadersrapporten den 13 november har Scribona fått ett antal frågor kring verksamheten från media och aktieägare. Med anledning av detta lämnas i dag följande information:

Efter de störningar under september och delar av oktober som påverkat verksamheten negativt, har ett antal åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen. Störningarna har endast i begränsad omfattning drabbat våra kunder men ledde till väsentligt ökade kostnader för att kunna hålla en acceptabel leveransnivå. De vidtagna åtgärderna har lett till en väsentlig förbättring i produktivitet och logistik under november. Som en följd av detta har ordernivåerna förbättrats kontinuerligt under månaden. Bolaget räknar därmed med att verksamheten ska kunna fortsätta utvecklas positivt under resten av året.

Styrelsen gör bedömningen att det finns goda förutsättningar för man ska kunna utnämna en ny verkställande direktör redan under december.

För ytterligare information, kontakta:

Scribona AB Per Lemoine, Informationschef, telefon +46 (0)8 734 36 80

  Fakta om Scribona Scribona är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För mer information, se www.scribona.se

Adress Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF