Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona och Xerox fördjupar samarbetet

14:31 / 26 January 2006 Catella Press release

Scribona blir Xerox distributör på den nordiska marknaden när Xerox lanserar sitt nya distributionskoncept SMARTer Distribution.

Under 2006 kommer Xerox att omstrukturera sin distribution av Xerox Office-produkter i Europa, vilket innebär att 49 lokala distributörer ersätts med 3 regionala huvuddistributörer. Scribona kommer att hantera distributionen i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Xerox har valt Scribona som samarbetspartner i SMARTer-konceptet för vår stora logistiska kapacitet, vår välutveckade it-infrastruktur och vår förmåga att stödja och utveckla säljkanalen.

Genom denna fokusering vill Xerox förenkla distributions- och informations-vägarna för att snabbare kunna reagera på återförsäljarnas och slutkundernas ändrade behov. Samtidigt byggs återförsäljarnätet ut mot den grafiska branschen och erbjudandet breddas med ytterligare skrivare och kopiatorer till it-kanalen.

- Jag ser avtalet med Xerox som ett bra exempel på hur vi genom ett större engagemang än den traditionella distributörsrollen kan fördjupa samarbetet med våra leverantörer. Målsättningen med avtalet är en fördubbling av vår Xerox-försäljning till ca 850 MSEK på årsbasis, säger Scribonas koncernchef Tom Ekevall Larsen.

För ytterligare information, kontakta:

Scribona AB Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, telefon +46 (0)8 734 36 50 Fredrik Bolander, Head of Nordic Vendor Management, telefon +46 (0)8 734 37 27

   Fakta om Scribona Scribona är Nordens största leverantör av produkter och lösningar för informationshantering. Förutom affärsområde Scribona, som omfattar försäljning och distribution av IT-produkter, ingår i koncernen även Carl Lamm AB, som tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering.

För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF