Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona genomför ytterligare omstrukturerings- och kostnads-åtgärder som kommer att ha en negativ effekt på resultatet för fjärde kvartalet 2005

08:59 / 23 January 2006 Catella Press release

Affärsområde Scribona har haft negativa resultateffekter relaterade till införandet av det nya nordiska logistiksystemet och det nya nordiska affärssystemet i Norge. Verksamheten kommer också att belastas med en omstruktureringskostnad av engångskaraktär relaterad till Danmark. Dessa engångseffekter på 35 MSEK bidrar till en rörelseförlust för affärsområde Scribona under fjärde kvartalet.

Inom affärsområde Scribona har det nu vidtagits ytterligare åtgärder med målet att nå ett rörelseresultat på 100 MSEK för räkenskapsåret 2006. Efter kostnader för dessa åtgärder beräknas Scribona-koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret 2005 hamna runt break-even nivå.

Affärsområde Carl Lamm visar fortsatt god tillväxt och ett bra resultat för fjärde kvartalet och denna utveckling förväntas fortsätta för 2006.

”Vi har fortsatt problem i Danmark och har under kvartalet haft en del problem i Norge relaterat till införandet av vår nordiska systemplattform. December visade en lönsamhetsförbättring för affärsområde Scribona, men tyvärr inte i den utsträckning vi hade förväntat. Därför är ytterligare åtgärder nödvändiga,” säger Tom Ekevall Larsen, VD för Scribona AB.

Ytterligare information beträffande åtgärdsprogram med kostnadsbesparingar kommer att presenteras i bokslutskommunikén för 2005.

För ytterligare information kontakta: Tom Ekevall Larsen, VD och koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vVD och Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Fakta om Scribona Scribona är Nordens största leverantör av produkter och lösningar för informationshantering. Förutom affärsområde Scribona, som omfattar försäljning och distribution av IT-produkter, ingår i koncernen även Carl Lamm AB, som tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering.

För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF