Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fredrik Berglund ny VD för Scribona

Styrelsen för Scribona AB har har utsett Fredrik Berglund, 45, till ny VD för Scribona. Fredrik tillträder sin befattning under januari 2007. Efter dr...

09:31 / 20 Dec Catella Press release

Positiv verksamhetsutveckling under November.

Med anledning av den information om logistikstörningar samt VD skifte som lämnades i niomånadersrapporten den 13 november har Scribona fått ett antal ...

15:58 / 23 Nov Catella Press release

Offentliggörande av tilläggsprospekt

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA Företrädesemissionen riktar sig inte till aktieägare i A...

13:47 / 14 Nov Catella Press release

Extra bolagsstämma i Scribona AB

Vid dagens extra bolagsstämma antogs styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen. Ändringarna innebär att antalet A-aktier får utges till ett ...

16:45 / 2 Oct Catella Press release

Valberedning inför årsstämma 2007

Valberedningen i Scribona skall utgöras av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti. Till ledamöter i Scr...

15:51 / 29 Sep Catella Press release

Offentliggörande av prospekt för Carl Lamm

Styrelsen för Scribona AB har förslagit att den extra bolagsstämman den 2 oktober 2006 skall besluta om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm till ...

08:03 / 18 Sep Catella Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Scribona AB

Extra bolagsstämma i Scribona AB (publ) äger rum måndagen den 2 oktober 2006 kl 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.AnmälanAktieägar...

08:02 / 4 Sep Catella Press release

Scribona satsar på Sony

Scribona breddar nu sin roll som nordisk Sony-distributör till att omfatta hela sortimentet av data-, bild- och ljudprodukter.I takt med att gränsen m...

09:00 / 14 Jun Catella Press release

Rättelse - Årsstämma i Scribona AB

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger som tidigare meddelats rum torsdagen den 30 mars 2006 kl 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.Änd...

10:26 / 15 Mar Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Scribona AB

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger rum torsdagen den 30 mars 2006 kl 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.Anmälan Aktieägare som öns...

09:42 / 1 Mar Catella Press release

Extra bolagsstämma i Carl Lamm AB

Som ett led i att förbereda och skapa förutsättningar för en utskiftning av dotter-bolaget Carl Lamm till Scribonas aktieägare hölls en extra bolagsst...

13:51 / 8 Feb Catella Press release

Scribona och Xerox fördjupar samarbetet

Scribona blir Xerox distributör på den nordiska marknaden när Xerox lanserar sitt nya distributionskoncept SMARTer Distribution.Under 2006 kommer Xero...

14:31 / 26 Jan Catella Press release

Nytt datum för bokslutskommuniké

Publiceringsdatum för Scribonas bokslutskommuniké januari – december 2005 har tidigarelagts med en dag till den 8 februari 2006.För ytterligare inform...

13:55 / 25 Jan Catella Press release

Carl Lamm förvärvar tre it-bolag

Carl Lamm har idag slutit avtal om förvärv av tre it-bolag. Bolagen har en sammanlagd omsättning på ca 100 miljoner kronor och tillsammans 55 anställd...

13:22 / 11 Jan Catella Press release