Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribonas nomineringskommitté är utsedd

09:33 / 18 February 2005 Catella Press release

Till ledamöter i Scribonas nomineringskommitté har av de största aktieägarna utsetts:

Mikael Nachemson, ordförande i kommittén, företrädande Bure Equity AB, telefon +46 (0)31 708 64 20 Ragnar Thorisson, företrädande Burdarás, telefon +354 578 7803 Trond Bjørnøy, företrädande KS Norsk Vekst 1, telefon +47 23 00 07 00 Lennart Svantesson, företrädande styrelsen i Scribona AB, telefon +46 (0)733 11 00 11

Nomineringskommitténs förslag till styrelseledamöter kommer att delges genom ett pressmeddelande fredagen den 11 mars.

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: · Scribona – försäljning och distribution av it-produkter · Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF