Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona utvecklar nytt koncept för effektivare logistik

15:33 / 16 February 2005 Catella Press release

För att skapa en flexiblare och effektivare logistik fördjupar Scribona samarbetet med DHL och Schenker, två av Europas ledande logistikföretag. Samarbetet innebär att logistiksystemen knyts ihop och att Scribonas fysiska lagerhantering och transporter kommer att hanteras av DHL och Schenker.

- Drivkraften bakom samarbetet är att skapa en mer flexibel logistikfunktion. Säsongssvängningarna inom it-branschen är mycket kraftiga och vårt behov av både yt- och resursflexibilitet under året är stort. Dessutom vill vi kunna vidareutveckla vår strategi med lokala lager nära respektive marknad, i kombination med ett nordiskt centrallager för volymprodukter, säger Magnus Johansson som är ansvarig för Scribonas Supply Chain Management.

Under augusti 2004 togs det första steget i samband med att Scribonas norska lager flyttades in i DHLs lokaler. Samtlig logistikpersonal erbjöds anställning hos DHL samtidigt som Schenker tog över ansvaret för de norska transporterna. Denna lösning har utvärderats med mycket gott resultat och nu tas motsvarande steg på den svenska marknaden.

Det innebär att all logistikpersonal inom Scribona i Sverige kommer att erbjudas anställning hos DHL under våren/sommaren 2005. Inom 18 månader kommer den fysiska lagerhanteringen att flytta in i ett av DHLs logistikcenters samtidigt som logistiksystemen integreras.

- Målet är att vi inom ett år har integrerat våra fyra lokala lager tillsammans med vårt nordiska lager och transportörernas logistikhubbar i en total logistiklösning fylld av nya möjligheter, till cirka 25 % lägre kostnad jämfört med idag. Att DHL och Schenker dessutom ansvarar för transporterna åt merparten av våra leverantörer betyder att vi kommer att kunna snabba upp både informations- och transportflöden till våra kunder, säger Magnus Johansson.

För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, telefon +46 (0)8 734 36 50 Magnus Johansson, Ansvarig för Supply Chain Management, telefon +46 (0)8 734 34 56

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: · Scribona – försäljning och distribution av it-produkter · Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF