Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Extra bolagsstämma i Scribona AB

16:31 / 16 December 2005 Catella Press release

Vid dagens extra bolagsstämma omvaldes styrelseledamöterna Fredrik Danielsson och Ole Oftedal. Inför stämman hade Mikael Nachemson, Lennart Svantesson, Lisbeth Gustafsson, Stig-Olof Simonsson, Espen Wollebekk och Tom Ekevall Larsen avböjt omval.

Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Theodor Dalenson, David Marcus, Conny Karlsson och Johan Hessius. Till styrelsens ordförande valdes Theodor Dalenson.

Stämman fastställde valberedningens förslag att arvodet till styrelsen skulle uppgå till 700.000 kronor för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare fattades ett principbeslut om att förberedelser skall vidtas, och förutsättningar skall skapas, för en utskiftning till Scribona AB:s aktieägare och en särnotering av det helägda dotterbolaget Carl Lamm AB när de rätta förutsättningarna föreligger.

      För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, VD och koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vVD och Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: • Scribona – försäljning och distribution av it-produkter • Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering

För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF