Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Extra bolagsstämma i Scribona AB

Vid dagens extra bolagsstämma omvaldes styrelseledamöterna Fredrik Danielsson och Ole Oftedal. Inför stämman hade Mikael Nachemson, Lennart Svantesson...

16:31 / 16 Dec Catella Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Scribona AB

På begäran av aktieägare i bolaget kallar styrelsen för Scribona AB till extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2005 klockan 15.00 i konferenslok...

16:06 / 30 Nov Catella Press release

Scribona startar finansbolag i Sverige

Scribona kommer från och med november 2005 att erbjuda sina återförsäljare möjligheten att sälja slutkundfinansiering av it-utrustning i form av hyra ...

08:43 / 13 Oct Catella Press release

Valberedning inför bolagsstämma 2006

Till ledamöter i Scribonas valberedning har utsetts:Carl Backman, Bure Equity AB Ragnar Thorisson, Burdarás HF Ulf Hedlund, Svolder AB Åke Smids, Öste...

09:09 / 30 Sep Catella Press release

Bolagsstämma i Scribona

Vid dagens ordinarie bolagsstämma omvaldes styrelseledamöterna Lennart Svantesson, Stig-Olof Simonsson, Carl Espen Wollebekk, Lisbeth Gustafsson och T...

16:48 / 30 Mar Catella Press release

Kallelse till bolagsstämma i Scribona AB

Ordinarie bolagsstämma i Scribona AB (publ) äger rum onsdagen den 30 mars 2005 kl 15.00 i Scribonas hörsal på Sundbybergsvägen 1, Solna.Anmälan Aktieä...

09:48 / 2 Mar Catella Press release

Scribonas nomineringskommitté är utsedd

Till ledamöter i Scribonas nomineringskommitté har av de största aktieägarna utsetts:Mikael Nachemson, ordförande i kommittén, företrädande Bure Equit...

09:33 / 18 Feb Catella Press release