Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona stärker kunderbjudandet och samlar IT-verksamheten i ett affärsområde

14:05 / 25 August 2004 Catella Press release

Scribona stärker kunderbjudandet och samlar IT-verksamheten i ett affärsområde Scribona ser nya möjligheter i den allt mer digitaliserade världen och breddar sitt erbjudande genom att samla all försäljning av IT-produkter i ett gemensamt affärsområde; Scribona. Det nya affärsområdet kommer att leverera produkter och lösningar, från server- och storagelösningar till digitala konsumentprodukter. Från och med den 1 september kommer Scribona-koncernen vara indelad i två affärsområden; Scribona och Carl Lamm. Koncernen Scribona genomgår en omfattande förändringsprocess och har under senaste året avyttrat och avvecklat verksamheter inom det tidigare affärsområdet Scribona Brand Alliance och genomför en omfattande omstrukturering av verksamheten i Danmark. - Utvecklingen både inom teknik och inköpsmönster innebär att de produkter och lösningar som säljs i våra nuvarande affärsområden i ökande grad sammanfaller ur både kund- och leverantörsperspektivet. Genom en samlad organisation kan vi öka vårt kundfokus och med större kraft ta position inom nya tillväxtområden, säger Tom Ekevall Larsen, koncernchef i Scribona. Samtidigt som vi vidareutvecklar vårt erbjudande inom systemprodukter, bland annat genom vår satsning på avancerade server- och storagelösningar, kommer vår produktbredd att utvidgas med digitala produkter både för underhållning och personlig kommunikation. - Vårt kundfokus kommer också tydligare att inriktas mot små- och mellanstora företag där våra produktpaketeringar och tjänster skapar en ökad konkurrenskraft för våra partners, fortsätter Tom Ekevall Larsen. Sammanläggningen kommer att ge synergier både i form av ökad effektivitet och kostnadsreduktion. Besparingen kommer att vara 25 MSEK på årsbasis, och effekten realiseras successivt från första kvartalet 2005. Den nya organisationen kommer att gälla från den 1 september 2004. Från och med tredje kvartalet 2004 kommer Scribona-koncernen att rapportera verksamheten i två affärsområden; Scribona och Carl Lamm. Verksamheten inom Carl Lamm berörs inte av denna förändring. Ledningen inom det nya affärsområdet består av Landschefer: - Mats Säfström, Sverige - Jens V Rasmussen, Danmark - Peter Johansson, Finland - Øyvind Sæther, Norge Nordiska funktionschefer: - Jens V Rasmussen, Channel Management - Tore Løveid, Vendor Management - Bo Jacobsson, Processes & IT Solutions - Magnus Johansson, Supply Chain Management I affärsområdets ledning ingår även: - Tom Ekevall Larsen - Örjan Rebeling - Per Lemoine Försäljning och marknadsandelar kommer från 1 januari 2005 att följas inom de fyra produktsegment som verksamheten bedrivs; - Server, Storage & Infrastructure (SSI) - Enterprise & Client Software (ECS) - Personal Computing & Peripherals (PCP) - Entertainment & Personal Communication (EPC) Scribonas delårsrapport för det tredje kvartalet avges den 20 oktober 2004. För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vVD och Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 Per Lemoine, Informationschef, tel +46-(0)8-734 36 80 Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: · Scribona - försäljning och distribution av IT-produkter · Carl Lamm - kompletta lösningar inom dokumenthantering Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT21120/wkr0010.pdf

Show as PDF