Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - mars 2004 för Scribona-koncernen

12:47 / 28 April 2004 Catella Press release

Delårsrapport januari - mars 2004 för Scribona-koncernen Fortsatt resultatförbättring första kvartalet som följd av ökad försäljningsvolym och avyttring av verksamhet. · Intäkterna under första kvartalet uppgick till 3.203 Mkr (3.121). · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 41 Mkr (-18) och resultatet efter skatt till 27 Mkr (-19). Rörelseresultatet inkluderar nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 40 Mkr. · Resultat per aktie blev 0,53 kr (-0,37). · PC-marknaden växte starkt räknat i antal enheter och Scribona bibehöll sina marknadsandelar. · Fortsatt omstrukturering och rationalisering i den danska verksamheten För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00450/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF