Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona AB har idag träffat avtal om försäljning av Scribonas division Toshiba Document Solutions till Toshiba TEC.

14:12 / 24 February 2004 Catella Press release

Scribona AB har idag träffat avtal om försäljning av Scribonas division Toshiba Document Solutions till Toshiba TEC. Scribona AB och Toshiba TEC har idag träffat avtal om försäljning av Toshiba Document Solutions, som är en division inom affärsområdet Scribona Brand Alliance. Toshiba Document Solutions är generalagent och importör för de nordiska länderna av Toshiba TECs kopiatorer, faxar och skrivare. Toshiba Document Solutions svarar också för slutkundsförsäljning genom egna enheter inom Office Dokument kedjan. Den totala försäljningen för Toshiba Document Solutions uppgick 2003 till 650 MSEK med 241 anställda i Norden. Toshiba Document Solutions gjorde en mindre rörelsevinst 2003. Avyttringen av divisionen beräknas ha en positiv engångseffekt på både Scribonas nettoresultat och kassaställning. Tillträdesdag för Toshiba TEC planeras bli den 1 april, 2004. Parterna har enats om att inte offentliggöra försäljningspriset eller andra delar av avtalet. - Försäljningen av Toshiba Document Solutions är en bra lösning för Scribona och är ytterligare ett steg i omstruktureringen av koncernen. Genom att fokusera och utveckla de tre divisionerna Distribution, Solutions och Carl Lamm kommer vi att öka lönsamheten i koncernen, säger Tom Ekevall Larsen, Koncernchef och VD för Scribona AB. - Det är också glädjande att de uppstartade effektiviseringsprogrammen vi sjösatte för ett år sedan tillsammans med en starkare marknad för IT- produkter medverkade till att vi redovisade en rörelsevinst på 59 MSEK i fjärde kvartalet 2003 att jämföra med 7 MSEK motsvarande kvartal året dessförinnan, fortsätter Tom. - Även om nu marknaden för IT produkter varit stark i fjärde kvartalet så vet vi att det svänger snabbt i vår bransch. Därför kommer vi att inte bara fortsätta att effektivisera verksamheten utan även att se över möjligheterna för nya intäktsområden, avslutar Tom Ekevall Larsen. För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vVD och Ekonomi- och Finansdirektör tel + 46-(0)8-734 34 88 Fakta om Scribona Scribona är Nordens ledande aktör inom IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00470/wkr0002.pdf

Show as PDF