Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2003 för Scribona-koncernen

11:55 / 12 February 2004 Catella Press release

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2003 för Scribona- koncernen Ökad efterfrågan gav en bra avslutning på året och ett starkt kvartalsresultat · Intäkterna under helåret uppgick till 11.857 Mkr (12.808) och blev för det fjärde kvartalet 3.689 Mkr (3.627). Minskningen på helåret beror främst på lägre enhetspriser under de första kvartalen och avvecklingen av Toshiba Digital Media. · Rörelseresultatet för helåret uppgick till 20 Mkr (7) och resultatet efter skatt till 1 Mkr (-33). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 59 Mkr (7) och resultatet efter skatt 52 Mkr (-13). · Resultat per aktie för helåret blev 0,02 kr (-0,65). För fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie till 1,02 kr (-0,25). · PC-marknaden växte räknat i antal enheter och Scribona bedöms ha ökat sina marknadsandelar. För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF