Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - september 2004 för Scribona-koncernen

12:36 / 20 October 2004 Catella Press release

Delårsrapport januari - september 2004 för Scribona-koncernen - Intäkterna under kvartalet uppgick till 2.308 Mkr (2.357). Intäkterna under niomånadersperioden uppgick till 8.239 Mkr (8.168). ). I siffrorna för tredje kvartalet föregående år ingår verksamheter som senare avvecklats eller avyttrats med 300 Mkr. - Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 Mkr (1) och resultatet efter skatt till -2 Mkr (-5). Rörelseresultatet för nio månader blev 37 Mkr (-38). Rörelseresultatet för niomånadersperioden inkluderar nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 40 Mkr. Resultatet efter skatt blev 13 Mkr (-50). - Resultat per aktie för nio månader blev 0,25 kr (-0,98). - Det finansiella nettokapitalet har utvecklats positivt och uppgår till 47 MSEK. - På en marknad med svag tillväxt fortsätter Scribona att öka sina marknadsandelar. - Sammanslagningen av de två affärsområdena Scribona Solutions och Scribona Distribution från den 1 september har mottagits positivt av kunder, leverantörer och personal För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/20/20041020BIT20890/wkr0010.pdf Delårsrapport jan - sept 2004

Show as PDF