Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella tar strategiskt initiativ inom nordisk hälso- och sjukvård

08:30 / 11 October 2004 Catella Press release

Catella tar strategiskt initiativ inom nordisk hälso- och sjukvård Annika Espander blir VD för nystartade Catella Healthcare Finanskoncernen Catella har bildat ett nytt bolag, med inriktning på nordisk hälso- och sjukvård, framför allt läkemedelsutveckling och medicinteknik. Catella Healthcare ska investera i både noterade och privatägda bolag, samt erbjuda strategisk och finansiell rådgivning. "Vi ska hjälpa till att öka konkurrenskraften hos nordiska företag inom denna sektor, samt skapa mervärde som en aktiv, hängiven ägare och förstklassig rådgivare", säger Annika Espander. Initialt kommer varje enskild investering uppgå till 50-100 miljoner kronor, med fokus både på bryggfinansiering för privata företag och på investeringar i noterade bolag. Framöver kommer Catella Healthcare även att överväga att ta in ytterligare externt kapital till sin verksamhet. "Norden har alltid haft en framskjuten position inom medicinteknik och läkemedelsforskning, men det är ofta svårt att omsätta denna ledande ställning i kommersiella framgångar. Vi ska primärt verka i denna kommersialiseringsfas, där behovet är störst och hjälpen för närvarande svårast att få", säger Annika Espander. Annika Espander kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets, där hon var analyschef. Som partner i Catella Healthcare ingår även Mats Thorén, tidigare Vice President med ansvar för Hälso- och sjukvårdssektorn inom Handelsbanken Capital Markets, Corporate Finance. Johan Björklund, VD för Catella Holding AB, blir styrelseordförande i det nya bolaget. Rekryteringen av ytterligare externa styrelseledamöter pågår. "För Catella är bildandet av Catella Healthcare ett långsiktigt åtagande som passar väl in i vår tradition att kombinera kunskap med tillgång till kapital och därigenom bli ledande i utvalda nischer. Med Annikas och Mats erfarenhet och tidigare meriter är vi övertygade att vi fått den bästa expertisen inom både hälsovårdssektorn och bankvärlden", säger Johan Björklund. Kontakter: Johan Björklund, VD, Catella Holding AB Telefon: 08-463 33 00 Mikael Widell, InVivo Communications Mobil: 0703-11 99 60 Mikael.widell@invics.se Fakta till redaktionen: Catella Catella utvecklar kunskaps¬företag inom sektorerna fastigheter, finans och teknologi. Bland Catella¬bolagen finns Catella Property, som verkar på den europeiska fastighets¬marknaden med rådgivning om finansiering, förvärv och försäljningar av fastighetsbestånd; Catella Capital, en av Sveriges ledande oberoende kapital- och fondförvaltare; samt The Generics Group, ett bolag noterat på Londonbörsen som är ett investment- och utvecklingsbolag inom avancerad teknologi. Catella investerar även i tidsbegränsade projekt som föreslås av de olika företagen inom Catella, inom deras respektive kompetens¬område. Genom att utnyttja dotterbolagens kunskap kan risken i projekten kontrolleras. Catella hade i fjol en omsättning på 675 miljoner kronor och har cirka 400 anställda i tio länder. För ytterligare information, se www.catella.se. Annika Espander Annika har varit analyschef på Handelsbanken Capital Markets aktie- och kreditanalysavdelning sedan januari 2003, och anställdes som sektoransvarig inom Healthcare på Handelsbanken 2001. Dessförinnan var Annika sektoransvarig för aktieanalys inom Hälso- och sjukvårdssektorn på Enskilda Securities mellan 1996-2001 och som aktieanalytiker på Aros Fondkommission mellan 1994-1996. Annika har även varit projektledare och klinisk prövningsledare inom läkemedelsutveckling av peptidhormoner inom Pharmacia mellan 1991-1994 efter tre års forskning inom cancerområdet på Medicinsk och fysiologisk kemi, Medicinska fakulteten, på Göteborgs Universitet 1988-1991. Annika är kemist med examen från Uppsala Universitet/University of Michigan, Ann Arbor, och har även en MBA-examen från Uppsala Universitet. Mats Thorén Mats kommer till Catella Healthcare från en position som Vice President, ansvarig för den svenska hälso- och sjukvårdssektorn inom Handelsbanken Capital Markets Corporate Finance. Mats har tidigare som aktieanalytiker täckt den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn för Enskilda Securities under en treårsperiod och har även följt den ryska olje- och gasindustrin för Alfred Berg. Mats är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm, samt har en Med. kand. från Karolinska Institutet, Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/11/20041008BIT22200/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/11/20041008BIT22200/bild.html Bilder

Show as PDF