Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ny VD och styrelseordförande i Catella Holding AB (publ)

15:35 / 8 January 2004 Catella Press release

Ny VD och styrelseordförande i Catella Holding AB (publ) Johan Björklund har av Catella Holdings styrelse utsetts till VD för Catella Holding AB från och med den 1 januari 2004. Han efterträder bolagets grundare Gunnar Rylander som valts till styrelsens ordförande från och med samma dag. Bolagets nuvarande styrelseordförande tillika verkställande direktör i InterIKEA, Per Ludvigsson, kvarstår som ordinarie ledamot och blir vice styrelseordförande i Catella Holdings styrelse. Johan Björklund har varit anställd i Catella sedan 1988 som finansdirektör och blev vice VD 1998. Han är styrelseledamot i flera av Catellas hel- och delägda bolag, bl a i de noterade bolagen IBS (Stockholmsbörsens O-lista) och The Generics Group (Londonbörsen). Stockholm den 8 januari 2004 Styrelsen i Catella Holding AB (publ) För ytterligare upplysningar hänvisas till: Johan Björklund Tfn 08-463 33 04 Gunnar Rylander Tfn 08-463 33 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT20370/wkr0006.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT20370/wkr0008.pdf Pressmeddelande

Show as PDF