Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona ansöker om avnotering från Oslo Börs

14:36 / 17 September 2003 Catella Press release

Scribona ansöker om avnotering från Oslo Börs Scribona är inregistrerat på Stockholmsbörsens A-lista samt även sekundär-noterat på Oslo Börs. På ordinarie bolagsstämma 2003-05-07 beslutades enstämmigt att ansökan om avnotering av bolagets aktier på Oslo Börs skulle inlämnas. Scribona har nu inlämnat en ansökan till Oslo Börs och föreslagit att sista dag för handel skall vara 2003-10-30. Sekundärnoteringen på Oslo Börs är en följd av Bolagets samgående med PC LAN ASA under 2001. Aktieägarna i PC LAN ASA erhöll likvid i form av aktier i Scribona och fick möjlighet att behålla registreringen i VPS (Verdipapirsentralen i Norge) och därmed handla Scribona-aktien över Oslo Börs. Huvudskälet till att ansöka om avnotering är att volymen av aktier som handlas över Oslo Börs är mycket låg och oregelbunden. Ett ytterligare skäl är besparing av de kostnader som är förbundna till sekundärnoteringen. I anslutning till avnoteringen kommer småaktieägare registrerade i VPS att kostnadsfritt och på ett enkelt sätt ges möjlighet att sälja sina aktier och därmed undgå de extrakostnader som ägande av utländska aktier innebär. Samtliga aktieägare som är registrerade i VPS kommer att erhålla information när Oslo Börs har behandlat ansökan. Noteringen vid Stockholmsbörsen berörs inte, varför fortsatt handel kan ske där. För ytterligare information, kontakta: Örjan Rebeling, Vice verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 34 88 Anders Bley, Vice verkställande direktör, tel +46-(0)708-80 45 20 Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör inom IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken Scribona har cirka 1 400 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/17/20030917BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/17/20030917BIT00420/wkr0002.pdf

Show as PDF