Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - juni 2003 för Scribona-koncernen

14:32 / 15 July 2003 Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 2003 för Scribona-koncernen Stark avslutning på kvartal med svag efterfrågan · Under andra kvartalet minskade intäkterna till 2.689 Mkr (3.196) främst beroende på lägre marknadspriser och fortsatt svag efterfrågan. · Enligt preliminär marknadsstatistik ökade Scribona sina marknadsandelar inom huvudmarknadssegmenten. · Rörelseresultatet för andra kvartalet blev -21 Mkr (5) och resultatet efter skatt -25 Mkr (-8). Rörelseresultatet för halvåret blev -39 Mkr (19) och resultatet efter skatt -45 Mkr (0). · Resultat per aktie för halvåret blev -0,88 kr (0,00). · Under perioden har Scribona stärkt sin marknadsposition ytterligare genom avtal om övertagande av IFS nordiska hårdvaruverksamhet. · Koncernchefens kommentar - Kvartalet blev resultatmässigt svagt men innehåller positiva inslag. Det avslutades starkt, speciellt inom infrastrukturprodukter där vi märker en ökad investeringsvilja. Inom samtliga affärsområden förbättrades bruttomarginalen samtidigt som våra interna effektiviseringsprogram börjar ge effekt. - Marknadssituationen har under kvartalet försämrats av en kraftig nedgång i marknadspris på PC beroende på sjunkande dollarkurs och intensiv konkurrens mellan PC-tillverkarna. På denna svaga marknad fortsätter Scribonas marknads-andelar inom PC att utvecklas positivt med undantag för agenturverksamheten för Toshiba bärbara datorer. Inom dokument-hanteringsprodukter har vi en positiv utveckling med bra lönsamhet trots en minskande marknad. - Vi ökar försäljningsvolymen i antal enheter men omsättningen i kronor minskar pga priserosionen på PC-produkter. RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport för januari-september 2003 30 oktober 2003 Bokslutskommuniké för januari-december 2003 12 februari 2004 Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Scribona AB Styrelsen Fakta om Scribona Scribona är Nordens ledande aktör inom IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige. Denna rapport finns även på www.scribona.se. För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF