Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Flaggningsmeddelande

09:30 / 22 May 2003 Catella Press release

FLAGGNINGSMEDDELANDE Catella IT AB har idag avyttrat 10 000 000 aktier i Glocalnet motsvarande 4,83 procent av bolagets röster och kapital. Catella IT:s totala innehav uppgår efter försäljningen till 28 695 575 aktier, vilket motsvarar 13,86 procent av röster och kapital. Catella IT och Inter IKEA Finance S.A. Holdings gemensamma innehav uppgår efter försäljningen till 52 038 140 aktier, vilket motsvarar 25,13 procent av röster och kapital. Aktierna har placerats genom ett s k bokbyggande av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB till institutionella investerare. Stockholm den 22 maj Catella IT AB För vidare information kontakta Henrik Jonsson, Investment Manager Tfn: 08-463 34 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030521BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030521BIT01120/wkr0002.pdf

Show as PDF