Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Flaggningsmeddelande

08:52 / 15 December 2003 Catella Press release

FLAGGNINGSMEDDELANDE Catella Investments AB har avyttrat 10 000 000 aktier i Glocalnet motsvarande 4,83 procent av bolagets röster och kapital. Catella Investments AB:s totala innehav uppgår efter försäljningen till 18 695 575 aktier, vilket motsvarar 9,03 procent av röster och kapital. Catella Investments och Inter IKEA Finance S.A. Holdings gemensamma innehav uppgår efter försäljningen till 42 038 140 aktier, vilket motsvarar 20,3 procent av röster och kapital. Aktierna har placerats genom ett s k bokbyggande av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB till svenska och internationella investerare. Stockholm den 15 december 2003 Catella Investments AB För vidare information kontakta Henrik Jonsson, Investment Manager Tfn: 08-463 34 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00070/wkr0002.pdf

Show as PDF