Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - september 2003 för Scribona-koncernen

13:44 / 30 October 2003 Catella Press release

Delårsrapport januari - september 2003 för Scribona-koncernen Positivt rörelseresultat på en marknad med fortsatt stark prispress · Intäkterna för niomånadersperioden var 8.168 Mkr (9.181). Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2.357 Mkr (2.617). Minskningen beror främst på lägre marknadspriser. · Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -38 Mkr (1) och resultatet efter skatt till -50 Mkr (-20). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 Mkr (-19) och resultatet efter skatt till -5 Mkr (-20). Ett försäljningsmässigt starkt september bidrog till det positiva resultatet under kvartalet. · Resultat per aktie för nio månader blev -0,98 kr (-0,39). För tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie till -0,10 kr (-0,39). · PC-marknaden fortsatte att växa räknat i antal enheter enligt IDC. Scribona försvarade sina marknadsandelar. · Beslut om avveckling av divisionen Toshiba Digital Media. Avvecklingen slutförs under fjärde kvartalet och beräknas ge en årlig resultatförbättring på 15 Mkr. · Kommentar från koncernchef Tom Ekevall Larsen - Det är glädjande att se att kvartalet gav ett positivt rörelseresultat, trots en mycket svag inledning och en omsättningsminskning jämfört med föregående år. Inom samtliga affärsområden förbättrades bruttomarginalen samtidigt som våra interna effektiviseringsprogram gav kostnadsbesparingar. - PC-marknaden visade en ökning i antal enheter men det senaste årets kraftiga prispress sänkte marknadspriserna med cirka 19% jämfört med föregående år. Bidragande orsaker är dollarkursutvecklingen och en intensiv konkurrens mellan PC-tillverkarna. På denna turbulenta marknad behöll vi vår starka position och försvarade våra marknadsandelar. - Efter långvariga lönsamhetsproblem inom agenturverksamheten för Toshiba bärbara datorer beslutades i augusti om nedläggning av verksamheten. Avveck-lingen berör 45 anställda och beräknas vara klar under innevarande år. Scribona kommer dock att fortsätta att distribuera Toshiba-datorer. Verksamheten inom Toshiba Document Solutions (dokumenthanteringsprodukter) berörs inte. Adress: Scribona AB Sundbybergsvägen 1 Box 1374 171 27 SOLNA Tel +46-(0)8-734 34 00 Fax +46-(0)8-82 85 71 e-post info@scribona.se Bolagets säte är Solna, Sverige. Denna rapport finns även på www.scribona.se. För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00830/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00830/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF