Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona genomför rationaliseringsåtgärder

09:46 / 12 June 2001 Catella Press release

SCRIBONA GENOMFÖR RATIONALISERINGSÅTGÄRDER Såväl inom Scribonas nuvarande organisation som inom PC Lan genomförs rationaliseringsprogram. I ett första steg varslas 24 anställda i Sverige inom Scribona och motsvarande antal anställda inom PC Lan i Sverige om uppsägning. Rationaliseringsåtgärderna omfattar både tidigare PC Lan och Scribona- anställda. Utöver detta har beslut tagits att flytta Scribonas verksamhet i Bergen till Oslo. Personalen i Bergen erbjuds i mån av möjlighet anställning på Scribona i Oslo. Åtgärderna i detta första steg innebär kostnadsbesparingar om ca 25 milj kr per år. I nästa steg sker en översyn även av verksamheten i de övriga nordiska länderna och som en konsekvens av sammanslagningen av de båda bolagen. I samband med samgåendet mellan Scribona och PC Lan omorganiseras affärsområdena Scribona Distribution och Scribona Solutions till en mer renodlad kund- och leverantörsorienterad nordisk struktur. Utöver ovanstående rationaliseringar medför sammanslagningen vänsentliga synergivinster. Det sammanslagna bolaget, med koncernnamnet Scribona, blir marknadsledande på samtliga geografiska marknader där det är representerat. Respektive bolags kärnkompetenser kompletterar varandra så att det sammanslagna bolaget får en stärkt position såväl inom volymdistribution som inom systemlösningar. Produktportföljen och kundbasen i PC Lan kompletterar det produktutbud och de kunder som finns hos Scribona, vilket innebär att respektive bolags kapacitet gentemot kunder och leverantörer kommer att stärkas som en följd av samgåendet. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande leverantör av IT-produkter och IT-lösningar, med en uppskattad omsättning på cirka SEK 15 miljarder, där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e-handelssystem, optimerad produkt-tillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i fyra affärsområden: Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD i Scribona, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vVD i Scribona, tel 08-734 35 55 Lars Palm, vVD i Scribona, tel 08-734 37 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00130/bit0001.pdf

Show as PDF