Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Anmälningsperioden för det pliktiga erbjudandet i PC LAN slut

10:55 / 20 June 2001 Catella Press release

Anmälningsperioden för det pliktiga erbjudandet i PC LAN slut Aktieägare tillsammans representerande 1.693.992 aktier (ca 2,3 procent) i PC LAN ASA har, vid utgången av anmälningaperioden för Scribona AB:s pliktiga erbjudande den 19 juni, accepterat erbjudandet om köp av samtliga utestående aktier i PC LAN. Antalet aktier som Scribona har mottagit accepter för i det pliktiga erbjudandet är preliminär och kan justeras vid slutlig registrering hos norska Värdepapperscentralen (VPS). Scribona äger sedan tidigare 69.187.262 aktier (ca 95,8 procent) i PC LAN. Likvid för aktier mottagna i det pliktiga erbjudandet kommer att erläggas så snart det är praktiskt möjligt (omkring den 26 juni 2001) och senast den 3 juli. Scribona, som har inlett tvångsinlösen avseende kvarvarande aktier i PC LAN, är numera ägare till samtliga aktier i PC LAN. Aktieägare i PC LAN som omfattas av tvångsinlösen och som inte invänt emot Scribonas lösenbelopp kommer att erhålla likvid för sina aktier senast den 1 augusti 2001. De aktieägare som invänt emot Scribonas lösenbelopp kommer att erhålla likvid för sina aktier i den omfattning och vid den tidpunkt som bestäms av domstol. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD i Scribona, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vVD i Scribona, tel 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00310/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00310/bit0002.pdf

Show as PDF