Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona noteras på oslo-börsen

11:13 / 10 May 2001 Catella Press release

SCRIBONA NOTERAS PÅ OSLO-BÖRSEN Från och med idag, den 9 maj noteras Scribona ABs aktier av serie B på Oslo Börs. Noteringen är en följd av samgåendet mellan Scribona AB och PC Lan ASA. Scribona ABs aktie av serie B kommer att handlas på Oslo Börs under ticker [SCRB]. Scribona AB är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under ticker SCRIA 1) och SCRIB, för aktie av serie A respektive B. Fakta kring samgåendet Scribona AB (publ) ("Scribona") och PC Lan ASA (PC Lan) går samman och blir Nordens största leverantör av IT-produkter och IT-lösningar. Samgåendet sker genom att Scribona den 5 februari 2001 lämnade ett offentligt erbjudande till aktieägarna i PC Lan avseende förvärv, med aktier, av samtliga utestående aktier i PC Lan. Erbjudandet är nu fullföljt och i enlighet med bemyndigande från extra bolagstämma den 28 februari 2001, har Scribona emitterat 16.821.980 B-aktier som ersättning för de PC Lan-aktier som förvärvats genom det frivilliga erbjudandet. Samgåendet mellan Scribona och PC Lan, inklusive PC Lans förvärv av Merkantildatas logistikverksamhet i Danmark, skapar Nordens största leverantör av IT-produkter och IT-lösningar med en uppskattad omsättning om cirka SEK 15 miljarder. Det sammanslagna bolaget blir marknadsledande på samtliga geografiska marknader där det är representerat. Respektive bolags kärnkompetens kompletterar varandra så att det sammanslagna bolaget får en stärkt position såväl inom volymdistribution som inom systemlösningar. Produktportföljen och kundbasen i PC Lan kompletterar det produktutbud och de kunder som finns hos Scribona, vilket innebär att respektive bolags kapacitet gentemot kunder och leverantörer kommer att stärkas som en följd av samgåendet. "Norden är idag den internationellt mest framträdande marknaden inom IT/Internet. Därför är vi mycket nöjda med att kunna förstärka våra positioner och vår kompetens på de nordiska marknaderna genom samgåendet mellan Scribona och PC Lan. Det nya bolaget, noterat i Stockholm och Oslo under namnet Scribona, får en marknadsledande ställning på samtliga nordiska marknader. Vi förväntar oss att sammanslagningen leder till betydande synergier och på sikt ökad vinst per aktie", säger Lennart Svantesson, koncernchef och verkställande direktör i Scribona. Scribonas största ägare är efter samgåendet Bure Equity AB med 34,2 procent av kapitalet och 27,2 procent av rösterna samt övriga PC Lan ASAs ägare som representerar 11,6 respektive 9,2 procent av kapitalet och rösterna i Scribona. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkt-tillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: - Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur - Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter - Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD i Scribona, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vVD i Scribona, tel 08-734 35 55 Utav Scribonas aktier av serie A och B är B-aktien den mest likvida. Scribonas aktier av serie A och B handlas till ungefär samma kurser på OM Stockholmsbörsen. (Den enda materiella skillnaden mellan serierna är rösträtten, som är 5:1 för serie A respektive serie B.) Det är Scribonas önskemål att konvertera aktier av serie A till B för att på sikt endast ha aktier av serie B. Hitintills har ett betydande antal aktier av serie A konverterats till serie B. Per 31 december 2000 bestod aktiekapitalet av 3.358.021 aktier av serie A och 30.881.607 aktier av serie B. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00320/bit0001.pdf

Show as PDF