Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona lämnar pliktigt erbjudande till kvarvarande aktieägare i PC LAN

10:56 / 18 May 2001 Catella Press release

Scribona lämnar pliktigt erbjudande till kvarvarande aktieägare i PC LAN Den 24 april 2001 frånföll Scribona AB (publ) ("Scribona") samtliga villkor för det offentliga erbjudandet till aktieägarna i PC LAN ASA ("PC LAN") och förvärvade därmed 95,4 procent av aktierna i PC LAN. Enligt den norska lagen om handel med värdepapper inträdde därmed så kallad budplikt för Scribona att lämna ett erbjudande till de kvarvarande aktieägarna i PC LAN. Scribona lämnar nu ett sådant pliktigt erbjudande till kvarvarande aktieägare i PC LAN, i den mån lagstiftningen i enskilda länder tillåter det. I samband med det pliktiga erbjudandet kommer Scribona att genomföra tvångsinlösen av de åter-stående aktierna i PC LAN. Beslutet om tvångsinlösen träder i kraft i och med att det pliktiga erbjudandet lämnas och kommer att beskrivas i samma erbjudande-prospekt. Erbjudandet innebär 3,72 NOK per PC LAN-aktie, vilket är 24,0 procent över sista betalkurs för PC LANs aktie vid tidpunkten då budplikten inträdde (3,00 NOK den 24 april 2001). Erbjudandekursen är beräknad på sätt som är beskrivet i prospek-tet avseende det frivilliga erbjudandet och i enlighet med den norska lagen om handel med värdepapper. Erbjudandekursen kommer att vara densamma som likviden i tvångsinlösenförfarandet. Anmälningsperioden kommer att vara från och med den 22 maj till och med kl 16.00 den 19 juni 2001 (norsk tid). Erbjudandeprospektet kommer att tillsändas samtliga aktieägare i PC LAN med vissa undantag som beskrivs i prospektet, vid anmälningsperiodens början. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken · För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD i Scribona, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vVD i Scribona, tel 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00260/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00260/bit0002.pdf

Show as PDF