Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona har mottagit accepter motsvarande 93,2% av ute-stående aktier i PC LAN

18:51 / 20 March 2001 Catella Press release

Scribona har mottagit accepter motsvarande 93,2% av ute-stående aktier i PC LAN I enlighet med Scribona AB:s frivilliga erbjudande om att förvärva alla utestående aktier i PC LAN ASA, har Scribona mottagit accepter för totalt 67.322.869 aktier, motsvarande en ägarandel på 93,2% av de utestående aktierna i PC LAN. Antalet aktier som Scribona har mottagit accepter för är preliminärt och kan justeras vid slutlig registrering hos norska Värdepapperssentralen ("VPS"). Mot bakgrund av att acceptanser idag registrerade av VPS utgör mindre än 90% av utestående aktier i PC LAN, och det därmed finns en osäkerhet huru-vida villkoret om 90% acceptansgrad är uppfyllt, förlänger Scribona anmäl-ningsperioden med två dagar. Anmälningsperioden förlängs således till torsdag 22 mars, 2001 kl 16.00. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD i Scribona, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vVD i Scribona, tel 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/20/20010320BIT01340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/20/20010320BIT01340/bit0001.pdf

Show as PDF