Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Inbjudan till presskonferens

09:52 / 5 February 2001 Catella Press release

Inbjudan till presskonferens 5 februari 2001, kl 13 00 i Oslo Scribona AB och PC LAN ASA går samman och blir Nordens största leverantör av IT-produkter och IT-lösningar. Det sammanslagna bolagets försäljning för innevarande räkenskapsår beräknas överstiga SEK 15 miljarder. Samgåendet sker genom att Scribona lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i PC LAN ASA avseende förvärv, med aktier, av samtliga utestående aktier i PC LAN ASA. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till NOK 308,5 miljoner, motsvarande SEK 335,1 miljoner Erbjudandet innebär att för varje aktie i PC Lan erbjuds 0,2442 nyemitterade aktier av serie B i Scribona. Erbjudandet motsvarar NOK 4,27 per aktie i PC Lan, baserat på senaste betalkurs (SEK 19,00) på aktien av serie B i Scribona den 2 februari 2001. PC Lans största ägare, Merkantildata ASA och KS Norsk Vekst 1, som tillsammans representerar 30,1 procent av kapital och röster i PC Lan, har beslutat sig för att acceptera erbjudandet på angivna villkor. Styrelsen och ledningen för PC Lan har ställt sig positiv till ett samgående mellan Scribona och PC Lan, som man anser medför betydande industriella fördelar. Scribonas största ägare Bure Equity AB, som representerar 51,1 procent av kapital och 36,7 procent av röster i Scribona, har ställt sig positiv till erbjudandet Scribona och PC Lan inbjuder härmed till gemensam press- och analytikerkonferens i Oslo för att närmare presentera erbjudandet och motiv till samgåendet. Datum: Måndagen den 5 februari 2001 Tid: Kl. 13.00 Plats: Vika Atrium Konferansesenter Munkedamsvn. 45 (nära Aker Brygge) 0256 Oslo Rum: Aker Presskonferensen kommer även att kunna följas direkt på www.scribona.com/presstop Övrig information om företagen finns på: www.pclan.no www.scribona.com För ytterligare information vänligen kontakta: Lennart Svantesson, koncernchef och VD Scribona Roald Sannæs, koncernchef och VD, PC Lan +46 708 80 45 20 +47 92 04 01 97 +46 8 734 35 55 +47 23 24 85 10 +46 8 734 34 00 (vxl) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00180/bit0002.pdf

Show as PDF