Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Extra bolagsstämma i Scribona

16:09 / 28 February 2001 Catella Press release

Extra bolagsstämma i Scribona Vid dagens extra bolagsstämma beslutades att, med anledning av bolagets offentliga erbjudande om förvärv av aktier i PC LAN ASA, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 18.079.242 aktier av serie B, varvid rätt att teckna de nya aktierna endast skall tillkomma aktieägare i PC LAN ASA med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Scribona av sina aktier i PC LAN ASA. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: * Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur * Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter * Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel: 08-734 35 76 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel: 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00930/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00930/bit0002.pdf

Show as PDF