Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för 2000

12:00 / 9 February 2001 Catella Press release

Bokslutskommuniké för 2000 Scribona ökade sin försäljning mot slutet av året, dels som en följd av stark tillväxt för bärbara PC men även på grund av att bolaget ytterligare ökat sina marknadsandelar. ·Försäljningen ökade med 15% till 9.479 Mkr (8.278). ·Marknadsandelarna ökade för affärsområdena Distribution och Solutions. ·Rörelseresultatet förbättrades efter en svag inledning av året. Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med 22% till 144 Mkr (118). ·Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 105 Mkr (100). ·Vinst per aktie blev 3,71 kr (1,16). ·Styrelsen föreslår en utdelning med 0,50 kr per aktie (1,50). ·Efter verksamhetsårets utgång har Scribona informerat om avsikten att gå samman med PC Lan ASA. Samgåendet som skapar nordens största leverantör av IT-produkter och IT-lösningar. VD-KOMMENTAR Scribona uppvisar en stark försäljningstillväxt under sista halvåret. Detta som en följd av att Scribona har kunnat öka sina marknadsandelar på en marknad som, inom huvudområdena PC, IT- infrastruktur och dokumenthantering, varit stabil eller visat viss nedgång. Marknaden för bärbara PC har haft en snabb tillväxt med en ökning på 39%, vilket gynnat i första hand division Toshiba Digital Media inom affärsområdet Brand Alliance, men också affärsområde Distribution. Förvärven av IT-hårdvaruförsälj-ningen från såväl Alfaskop som Intentia har också bidragit positivt till årets försäljningsökning. En markant ökning av orderingången på IT infrastrukturområdet under fjärde kvartalet bidrog till en mycket stark avslutning av året för affärsområdet Solutions. Försäljningsökningen tillsammans med ett omfattande åtgärdsprogram innebar att Solutions kunde vända förlusten efter de tre första kvartalen till vinst för helåret. Affärsområdet Distribution fick inte någon draghjälp i form av ökande totalmarknad för PC-produkter vare sig under helåret eller sista kvartalet, men har genom ökade marknadsandelar uppnått en betydande försäljningstillväxt på totalt 18%. Rörelseresultatet för affärsområdet förbättrades för helåret med över 30 Mkr. Affärsområdet Brand Alliance som omfattar Toshiba Digital Media, Toshiba Document Solution samt Carl Lamm förbättrade rörelseresultatet med 20%. Division Toshiba Digital Media gynnades av den snabba tillväxten i marknaden för bärbara PC och förbättrade såväl försäljning som rörelseresultat betydligt. Under andra halvåret har betydande resurser investerats i att vidareutveckla Scribona-koncernens strategi, affär och organisation. Såväl strategi som organisation har utvecklats för att i allt högre grad erbjuda marknaden ett integrerat erbjudande baserat på hela Scribonas produkt- och tjänsteportfölj. Ett annat mycket viktigt steg i koncernens utveckling är det annonserade samgåendet med PC Lan ASA. Bolagen har en likartad struktur och strategi, men i mycket hög grad kompletterande kunder och produkter, vilket är en idealisk plattform för accelererad tillväxt och förstärkt lönsamhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/09/20040707BIT20510/wkr0001.pdf Hela kommunikén

Show as PDF