Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 · Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 2.753 Mkr (2.053). För årets första nio månader ble...

16:34 / 24 Oct Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Marknaden för PC produkter bedöms var oförändrad i antal men genom kraftiga prissänkningar föll värdet med 10 till ...

14:06 / 16 Jul Catella Press release

Scribona genomför rationaliseringsåtgärder

SCRIBONA GENOMFÖR RATIONALISERINGSÅTGÄRDER Såväl inom Scribonas nuvarande organisation som inom PC Lan genomförs rationaliseringsprogram. I ett ...

09:46 / 12 Jun Catella Press release

Scribona genomför integrationen med PC Lan

Scribona genomför integrationen med PC Lan Som en följd av samgåendet mellan Scribona och PC Lan utvecklar Scribona organisationen. Det sammanslagna ...

10:38 / 29 May Catella Press release

Bolagsstämma i Scribona

Bolagsstämma i Scribona Vid dagens ordinarie bolagsstämma beslöts om en kontant utdelning av 0,50 kronor per aktie. Vidare beslöts att torsdagen den ...

17:40 / 14 May Catella Press release

Scribona noteras på oslo-börsen

SCRIBONA NOTERAS PÅ OSLO-BÖRSEN Från och med idag, den 9 maj noteras Scribona ABs aktier av serie B på Oslo Börs. Noteringen är en följd av samgåe...

11:13 / 10 May Catella Press release

Delårsrapport januari # mars 2001

Delårsrapport januari - mars 2001 ·Försäljningen ökade med 7% till 2.353 Mkr (2.203). ·Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 50% til...

15:04 / 24 Apr Catella Press release

Årsredovisning 2000

Årsredovisning 2000 . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Fö...

12:00 / 15 Apr Catella Press release

Nytt datum för bolagsstämma i Scribona

Nytt datum för bolagsstämma i Scribona För att möjliggöra för PC LAN:s aktieägare att vara registrerade på ordinarie bolagsstämma och erhålla utdelni...

11:12 / 27 Mar Catella Press release

Extra bolagsstämma i Scribona

Extra bolagsstämma i Scribona Vid dagens extra bolagsstämma beslutades att, med anledning av bolagets offentliga erbjudande om förvärv av aktier i PC...

16:09 / 28 Feb Catella Press release

Bokslutskommuniké för 2000

Bokslutskommuniké för 2000 Scribona ökade sin försäljning mot slutet av året, dels som en följd av stark tillväxt för bärbara PC men även på grund av...

13:38 / 9 Feb Catella Press release

Bokslutskommuniké för 2000

Bokslutskommuniké för 2000 Scribona ökade sin försäljning mot slutet av året, dels som en följd av stark tillväxt för bärbara PC men även på grund av...

12:00 / 9 Feb Catella Press release

Inbjudan till presskonferens

Inbjudan till presskonferens 5 februari 2001, kl 13 00 i Oslo Scribona AB och PC LAN ASA går samman och blir Nordens största leverantör av IT-produkt...

09:52 / 5 Feb Catella Press release

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Stockholm/Oslo den 5 februari 2001 Scribona AB och PC LAN ASA går samman och blir Nordens största leverantör av IT-produkter och IT-...

09:39 / 5 Feb Catella Press release