Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona förstärker ledningen - och skriver avtal med Bredbandsbolaget

16:07 / 4 July 2000 Catella Press release

Scribona förstärker ledningen - och skriver avtal med Bredbandsbolaget Förstklassig distribution och logistik blir allt viktigare på den växande marknaden för IT-produkter. Denna utveckling har förstärkts av en allt snabbare framväxt av nya produkter och de nya köpmönster som följer av e- handel. Kunderna - oavsett om det är storföretag, återförsäljare eller slutkunder - kräver att få rätt produkter i rätt tid och på rätt plats. Exklusivt avtal med Bredbandsbolaget Nu tecknar Scribona avtal med Bredbandsbolaget om exklusivt ansvar för logistik, handels-system, betalning och lagerhållning i Bredbandsbolagets satsning på försäljning av datorer och andra IT-relaterade bredbandsprodukter. Bredbandsbolagets mål är att kunna erbjuda sina abonnenter ett urval produkter som ger en bredbandsupplevelse utöver det vanliga genom Bredbandsshoppen. Bredbandsshoppens produkter håller mycket förmånliga priser för att så många som möjligt av hushållen ska kunna ta del av erbjudandet för att nyttja alla bredbandstjänster. Alla produkter kommer att säljas på Bredbandsbolagets portal som är direkt länkad till Scribona. "Scribona är en drivkraft på en marknad i förändring. Avtalet med Bredbandsbolaget, som är den senaste i raden av strategiska allianser, är för oss beviset på att vårt erbjudande till marknadens aktörer är attraktivt. Avtalet ger oss en betydande marknadspotential", säger Lennart Svantesson, verkställande direktör i Scribona. Tre nyckelfaktorer: logistik, e-handelssystem och produktkunnande Scribonas affärsutveckling är grundad på tre avgörande faktorer för uthållig framgång inom området handel med IT-produkter. Dessa är ett väl fungerande logistik- och distributionssystem, ett verkligt kunnande om e- handel samt en bred och djup kunskap om produkterna kombinerad med stor insikt om slutkundernas behov. Scribona har sedan lång tid ett mycket starkt logistiksystem och en väl fungerande distributions-apparat till över 6.000 kunder i Norden med en omsättning 1999 på över 8 miljarder kronor. E-handel är en viktig del i Scribonas strategi. E-handel svarar idag för över 30 procent av koncernens omsättning. Genom internetkonsulten Proventum - ett intressebolag i vilket Scribona kontrollerar 49,5 procent av aktierna - har Scribona dessutom lång erfarenhet av utvecklingen av e- handelssystem. Scribona besitter en mycket djup kunskap om IT-produkter, allt från enklare PC-produkter till avancerade servrar och system, bland annat genom värdeadderande distribution av IT-infrastruktur samt den agent- och varumärkesbyggande verksamhet som Scribona bedriver. Scribona har genom Scribona Distribution en tydlig strategi att erbjuda effektiv volymdistribution av IT-produkter och är sedan länge en av de ledande aktörerna i Norden inom detta område. Tidigare i år har Scribona ingått en strategisk allians med Alfaskop, som innebär att Scribona ansvarar för distributionen direkt till slutkund. Detta avtal motsvarar drygt 1 miljard i årsomsätt-ning. Ny ledning För att tillvarata möjligheterna i en växande marknad under snabb förändring, förstärker Scribona såväl den operativa som den strategiska ledningen. Två nya ledningsfora bildas - en operativ ledningsgrupp samt en koncernledningsgrupp. Koncernledningsgruppens huvudansvar är Scribona- koncernens strategiska utveckling och ompositionering. Nya medlemmar i Scribonas koncernledning är: Andres Bley, 41, med ansvar för affärsutveckling och information och som har utsetts till ny vice verkställande direktör i Scribona AB. Anders var tidigare VD för Toshiba PC, som under de senaste fem åren under stark försäljningstillväxt etablerat sig som en ledande leverantör av mobila datallösningar i Norden. Tom Ekevall Larsen, 38, som sedan ett halvår ansvarar för IT-verksamheten och tidigare var ansvarig för Scribona Distribution i Norge. Koncernledningsgruppen består sedan tidigare av Lennart Svantesson, VD, som tillträdde som verkställande direktör och koncernchef i maj 2000, Lars Palm, vVD och ansvarig för Scribona Distribution och Scribona Solutions samt Lennart Bernard, vVD Ekonomi och Finans. Lennart Bernard kommer att lämna koncernen under hösten för att tillträda motsvarande befattning i ett annat svenskt industriföretag. Fakta om Scribona Scribona är Nordens ledande aktör inom handel med IT-produkter där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e-handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: - Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur - Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter - Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD och koncernchef, tel 08-734 35 76, e-mail lennart.svantesson@scribona.com Lars Palm, vVD, tel 08-734 37 10, e-mail lars.palm@scribona.se Anders Bley, vVD, tel 0708-804520, e-mail anders.bley@toshiba-dm.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/04/20000704BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/04/20000704BIT00530/bit0002.pdf

Show as PDF