Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona och Alfaskop i strategiskt samarbete värt sex miljarder.

09:09 / 2 February 2000 Catella Press release

Scribona och Alfaskop i strategiskt samarbete värt sex miljarder. Alfaskop överlåter hela sin produktförsörjning till Scribona. Därigenom förenklas och effektiviseras försäljningen och distributionen av IT- produkter till Alfaskops kunder. Detta är innebörden av en avsiktsförklaring som undertecknats mellan Alfaskop och Scribona Distribution, Scribonas affärsområde för volymdistri-bution av IT-produkter. Alfaskop renodlar nu verksamheten och inriktar sig på att bli en ledande leverantör inom lösningsområden som ger kunderna effektivare IT-stöd. Scribona Distribution kan med sina marknadsledande lösningar inom e-handel och logistik tillförsäkra Alfaskops kunder optimal produktförsörjning. Ett slutligt 5-årigt avtal avses träffas inom kort mellan parterna. Affären innebär ett kapitaltillskott för Alfaskop. "Anledningen till valet av Scribona som långsiktig samarbetspartner är i första hand Scribonas ledande position inom distribution av IT-produkter och att de har marknadens klart bästa lösning för elektronisk handel", säger Erik Lautmann, tillträdande VD, Alfaskop AB. Samarbetet mellan Alfaskop och Scribona Distribution, som omfattar en försäljning på minst sex miljarder över en 5-årsperiod, innebär att distributionen av IT-produkter kan renodlas och effektiviseras. Rationaliseringar av funktioner som utförs av båda parter leder till kostnads-besparingar, bland annat inom kundservice och administration. Med sin marknadsledande webblösning som bas, tar Scribona Distribution över all logistik från ordermottagning och kredithantering till leveransbevakning och fakturering. "Samarbetet kring produktförsörjningen till våra kunder ligger helt i linje med vår strategi att Alfaskop nu renodlas till konsultbolag. Utbud och inriktning koncentreras till att bygga lös-ningar som ger företag och deras medarbetare ökad åtkomst till program, system, nätverk och information. Ett exempel på detta är Alfaskops offensiva satsning på ASP- tjänster. Genom att sammanföra nyttan av ny teknik med befintlig och skapa tillgänglighet genom effektiv infrastruktur skall vi också öka våra kunders konkurrenskraft, fortsätter Erik Lautmann. "Samarbetet med Alfaskop är ett led i det paradigmskifte inom distribution av IT-produkter som påbörjats internationellt", säger Örjan Håkanson, VD och koncernchef i Scribona. "Dessa så kallade outsourcingavtal kommer att bli allt vanligare framöver. De erbjuder ett nytt distributionskoncept, bland annat som ett kostnadseffektivt alternativ till direktsäljande tillverkare", fortsätter Håkanson. "Det nya samarbetet med Alfaskop stärker Scribona Distributions roll som ledande IT-distributör i Norden och bidrar till ökade marginaler och förbättrad lönsamhet", säger Lars Palm, vVD i Scribona och ansvarig för affärsområdet Scribona Distribution. "Den tillkom-mande försäljningen medför ökade marknadsandelar samt leder till stärkta relationer med våra leverantörer", säger Palm. Alfaskop Infrastruktur AB avvecklas under våren. Totalt berörs ett 30-tal tjänster på Alfaskop. Delar av denna personal kommer att erbjudas liknande tjänster på Scribona. "Trots en förändrad struktur av produkthanteringen kommer försäljningen av produkter även fortsättningsvis vara en lönsam del av koncernens verksamhet. Med minskade hanterings-kostnader och ett kapitaltillskott har Alfaskop nu utrymme att positionera och utveckla verksamheten. Förra årets omdaningar har gett oss en struktur och organisation som möjliggör offensiva satsningar", avslutar Erik Lautmann. * * * Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-tjänsteföretag med 660 medarbetare på 18 orter i Sverige. Alfaskop erbjuder lösningar som skapar ökad åtkomst till - och kunskaper att nyttja - program, system, nätverk och information. Därutöver tillgänglighet genom effektiv infrastruktur. Verksamheten bedrivs i nationella bolag: - Konsult - Kompetensutveckling - ASP - Finans Fakta om Scribona Scribona är Nordens ledande aktör inom handel med IT-produkter, där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e-handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: - Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur - Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter - Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information kontakta: Alfaskop Erik Lautmann, tillträdande VD, mobil: 0708-41 88 00 Björn Beigler, styrelseordförande, tel: 031-771 38 70 Scribona Örjan Håkanson, VD och koncernchef, tel: 08-734 35 76 Lars Palm, vVD, tel: 08-734 37 10 Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.alfaskop.se och www.scribona.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/02/20000202BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/02/20000202BIT00070/bit0002.pdf

Show as PDF