Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för 1999

14:00 / 10 February 2000 Catella Press release

Bokslutskommuniké för 1999 Ny koncernstruktur etablerad, vilket ger en plattform för ökad konkurrenskraft och tillväxt. * Försäljningen uppgick till 8.278 Mkr (8.880), vilket är en minskning med 7%. * Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, uppgick till 100 Mkr (147). * Resultatet före skatt uppgick till 76 Mkr (325). Årets resultat har belastats med kostnader för avyttringar och avveckling av verksamheter på 34 Mkr, medan föregående års resultat innehåller ett positivt resultat av avyttringar på 156 Mkr. * Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en oförändrad ordinarie utdelning om kronor 1,50 per aktie. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/10/20000210BIT00660/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/02/10/20000210BIT00660/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF