Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - september 2000

12:00 / 27 October 2000 Catella Press release

Delårsrapport januari - september 2000 ·Försäljningen för årets första tre kvartal ökade med 12 % till 6.496 Mkr (5.785) och under det tredje kvartalet med 24%. ·Antalet sålda PC inom affärsområdet Distribution ökade under tredje kvartalet med 44% på en svagt ökande marknad vilket betyder fortsatt ökande marknadsandel. ·Försäljningen av Toshibas bärbara persondatorer inom affärsområdet Brand Alliance ökade mycket starkt, vilket ger ökade marknadsandelar på en kraftigt växande marknad . ·Resultatet före skatt ökade till 124 Mkr (29). Rörelseresultatet uppgick till 100 Mkr (24). Återbäring av SPP-medel om 55 Mkr har förbättrat såväl rörelseresultat som resultatet före skatt. ·För helåret bedöms såväl rörelseresultatet före jämförelsestörande poster som resultatet före skatt att förbättras. Marknaden Efterfrågan inom Scribonas marknadsområden har löpande förbättrats under årets nio första månader, men kan fortsatt betraktas som svag. Under tredje kvartalet kunde dock en förstärkt marknadsefterfrågan noteras såväl för PC- som Server-produkter. För resten av året spås en fortsatt förbättring av efterfrågan. Enligt preliminär statistik uppvisar PC-marknaden i Norden en ökning med 5% under tredje kvartalet, mätt i antal levererade enheter, jämfört med motsvarande period förra året. Under årets nio första månader har marknaden trots detta minskat med 1%. Mönstret från första halvåret består, med en kraftig tillväxt på bärbara PC (+45%) medan minskningen av antalet sålda stationära PC har bromsats upp under tredje kvartalet. Under tredje kvartalet ökade antalet totalt levererade PC mest i Sverige (+11%) och i Danmark (+10%). Den finska marknaden ökade under samma kvartal (+6%) medan den norska minskade (-9%). Marknaden för dokumenthanteringsprodukter har stabiliserats efter förra årets nedgång, även om ökningstakten bromsats upp något under tredje kvartalet. Antalet levererade kopiatorer ökade under de första tre kvartalen på den nordiska mark-naden med ca 3%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/27/20040707BIT20500/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF