Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - september 2000 * Försäljningen för årets första tre kvartal ökade med 12 % till 6.496 Mkr (5.785) och under det tredje kvarta...

13:47 / 27 Oct Catella Press release

Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - september 2000 ·Försäljningen för årets första tre kvartal ökade med 12 % till 6.496 Mkr (5.785) och under det tredje kvarta...

12:00 / 27 Oct Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 2000

Delårsrapport januari - juni 2000 * Försäljningen ökade med 8 % till 4.443 Mkr (4.131). * Under årets andra kvartal har rörelseresultatet, såväl för...

14:42 / 17 Jul Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 2000

Delårsrapport januari - juni 2000 ·Försäljningen ökade med 8 % till 4.443 Mkr (4.131). ·Under årets andra kvartal har rörelseresultatet, såväl före...

12:00 / 17 Jul Catella Press release

Bolagsstämma i Scribona

Bolagsstämma i Scribona Vid dagens ordinarie bolagsstämma beslöts om en kontant utdelning av 1,50 kronor per aktie (5,00). Till nya ordinarie styrel...

17:32 / 5 May Catella Press release

Årsredovisning -99

Årsredovisning -99 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finn...

11:17 / 10 Apr Catella Press release

Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999 . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Fö...

12:00 / 21 Mar Catella Press release

VD-skifte i Scribona

VD-skifte i Scribona I samband med Scribonas bolagsstämma den 5 maj, lämnar nuvarande VD och koncernchef Örjan Håkanson sin befattning i företaget. T...

08:54 / 21 Mar Catella Press release

Scribona gör reavinst på 33 Mkr

Scribona gör reavinst på 33 Mkr Scribona erhöll, som dellikvid vid försäljningen av verksamheten i den norska dataåter-försäljaren Office Oslo i janu...

10:09 / 17 Feb Catella Press release

Bokslutskommuniké för 1999

Bokslutskommuniké för 1999 Ny koncernstruktur etablerad, vilket ger en plattform för ökad konkurrenskraft och tillväxt. * Försäljningen uppgick till...

14:00 / 10 Feb Catella Press release

Bokslutskommuniké för 1999

Bokslutskommuniké för 1999 Ny koncernstruktur etablerad, vilket ger en plattform för ökad konkurrenskraft och tillväxt. ·Försäljningen uppgick till...

12:00 / 10 Feb Catella Press release

Planerade rapporteringsdagar för år 2000

Planerade rapporteringsdagar för år 2000 - Bokslutsrapport för 1999, 10 februari - Bolagsstämma och delårsrapport januari-mars, 5 maj - Delårsrapp...

14:27 / 10 Jan Catella Press release