Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - juni 1999

12:52 / 5 August 1999 Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 1999 Scribona stärker sin ställning som ledande i Norden inom elektronisk handel genom förvärv av del av webbyrån Proventum samt genom samarbetsavtal med pcOrder.com, världens ledande företag inom lösningar för elektronisk handel. * Fortsatt svag marknad, framför allt i Sverige, både för persondatorprodukter och för utrustning för dokumenthantering. * Försäljningen uppgick till 4.131 Mkr (4.219). * Resultatet före skatt uppgick till 36 Mkr (218). I föregående års resultat ingick resultat av avyttringar med 167 Mkr. För det andra kvartalet uppgick resultatet före skatt till 12 Mkr (12). * Fortsatta förbättringar av bruttomarginalen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990805BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990805BIT00300/bit0002.pdf

Show as PDF