Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona AB förvärvar 40% av Danmarks största webbyrå, Proventum A/S

15:16 / 2 June 1999 Catella Press release

Scribona AB förvärvar 40% av Danmarks största webbyrå, Proventum A/S Scribona AB har förvärvat 40% av aktierna i den danska webbyrån Proventum A/S med placering i Köpenhamn. Proventum har nått en ledande ställning inom webområdet genom en högt utvecklad kompetens inom avancerad systemutveckling, både vad avser process och metod. Proventums lösningar är huvudsakligen affärskritiska webapplikationer, där användarnas nytta alltid sätts i fokus. Proventum har i dag över 40 personer engagerade i projekt från såväl danska som svenska storföretag. "Genom ett direkt engagemang i Proventum stärker Scribona sina möjligheter att fortsatt kunna erbjuda sina kunder marknadsledande elektroniska handelslösningar samt ytterligare påskynda utvecklingen av dessa", säger Scribonas VD, Örjan Håkanson. "Proventum har till divisionen Scribona Computer Products levererat e-handelslösningar som starkt bidragit till Scribona Computer Products ledande position som datadistributör", säger Lars Palm, VD i Scribona Computer Products AB. "Över 30% av Scribona Computer Products beställningar hanteras elektroniskt, vilket motsvarar en volym på ca 2,5 miljarder kronor". För ytterligare information kontakta: Lars Palm, VD i Scribona Computer Products AB, tel 08-734 37 10 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör i Scribona AB, tel 08-734 36 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/02/19990602BIT00220/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/06/02/19990602BIT00220/bit0002.doc

Show as PDF